0800 64 600 hallo@officeangels.be
Welke overheidssteun krijg je voor je eerste zes werknemers? 

Welke overheidssteun krijg je voor je eerste zes werknemers? 

Welke overheidssteun kun je ontvangen voor je eerste zes werknemers? 

Ben je een zelfstandige ondernemer die overweegt om je eerste werknemer aan te nemen? Wacht niet langer, want de overheidssteun loopt binnenkort af! Na de begrotingscontrole zal de federale regering de fondsen verlagen, waardoor toekomstige aanwervingen een deel van de huidige steun zullen verliezen.  

We lichten de veranderingen voor 2024 toe. 

De overheidssteun verlaagt voor de eerste indiensttreding 

Als zelfstandige begin je vaak in je eentje met je bedrijf. Maar zodra je succesvol wordt, komt het moment om uit te breiden. Het aannemen van een medewerker brengt uiteraard kosten met zich mee. Kosten die je liever (nog) niet wilt maken, waardoor je aarzelt om iemand aan te nemen.  

In 2022 besloot de federale overheid om zelfstandigen een steuntje in de rug te geven. De initiële RSZ-bijdrage van de eerste werknemer werd beperkt om de financiële drempel te verlagen. Er is een maximumforfait van € 4000 per kwartaal van toepassing, en dit bedrag wordt nu aangepast. 

Vanaf 1 januari 2024 wordt de vrijstelling bij het aannemen van je eerste werknemer teruggebracht tot maximaal € 3100 per kwartaal. Het is belangrijk op te merken dat deze verlaging niet met terugwerkende kracht wordt toegepast, maar wel onbeperkt van kracht blijft. 

De steun bij de aanwerving van de tweede tot en met de zesde werknemer zal worden stopgezet.  

Tot op heden kon je ook profiteren van een RSZ-korting voor de aanwerving van je tweede tot en met je zesde werknemer. Echter, vanaf 1 januari 2024 zal er in deze regeling worden gesneden. 

Voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving zal er vanaf dat moment geen RSZ-vermindering meer zijn. De huidige regels blijven wel van toepassing op verminderingen die vóór 1 januari 2024 zijn ingegaan.  

Steunmaatregelen die niet veranderen. 

Andere steunmaatregelen die je krijgt door lagere RSZ-bijdrage, zijn niet veranderd. 

Als je als werkgever in de horecasector een witte kassa gebruikt, krijg je korting op je werkgeversbijdrage voor vijf vaste werknemers. Dit betekent een forfaitaire vermindering van € 500 per kwartaal en per werknemer. Als de werknemer jonger is dan 26 jaar, kom je in aanmerking voor een korting van € 800 per kwartaal. 
 

Als je een collectieve arbeidsduurvermindering doorvoert, behoud je recht op een korting van € 400 per werknemer. Deze steun is afhankelijk van het aantal uren dat de arbeidstijd wordt verminderd en kan oplopen tot 16 kwartalen. 

 
Conclusie 

Vanaf 1 januari 2024 zijn er belangrijke wijzigingen in de staatssteun die je als zelfstandige ontvangt bij het aannemen van je eerste tot en met je zesde werknemer.  

Zoek je een betrouwbare partner voor je administratieve en backoffice verantwoordelijkheden? Kies voor Office Angels! Samenwerken met ons is een slimme keuze, vooral wanneer de overheidssteun dreigt te vervallen. 

Heb je ondersteuning nodig bij administratieve, boekhoudkundige of andere backoffice taken? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om je van informatie te voorzien en een afspraak in te plannen. 

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op voor de hulp die je nodig hebt!