+3215151860 hallo@officeangels.be

Controlearts versus arbeidsarts

Arts concentreert zich op gezondheidsbeoordelingen met ondersteuning van Office Angels

Geschreven door Julie Dens

11/05/2023

Controlearts versus arbeidsarts 

Op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden vaak termen als “controlearts” en “arbeidsarts” gebruikt.  

Controlearts  

Een arts die belast is met het toezicht op de gezondheid en het welzijn van werknemers die wegens ziekte of ongeval afwezig zijn op het werk, wordt een controlearts genoemd. Deze arts wordt ook wel “controlearts” of “behandelend arts” genoemd. Het is de verantwoordelijkheid van de controlearts om de huidige medische toestand van de werknemer te beoordelen en te bepalen wanneer de werknemer weer aan het werk kan. De werkgever of het socialezekerheidsstelsel zullen vaak een beroep doen op de controlearts.  

Arbeidsarts  

Een arbeidsarts is een soort arts die gespecialiseerd is in gezondheid en veiligheid op het werk. Zij worden ook wel “arbeidsgeneesheer” genoemd. Hun voornaamste doel is om werknemers te beschermen tegen ziekte of letsel op het werk, en tegelijkertijd te werken aan de verbetering van hun algemene gezondheid en die van hun collega’s op de werkplek. Arbeidsartsen worden vaak door de overheid of door bedrijven in dienst genomen om advies te geven over zaken die verband houden met gezondheid en veiligheid op het werk, om gezondheidsevaluaties en screenings uit te voeren, en om beleid en procedures op het gebied van gezondheid en veiligheid te ontwerpen.  

Conclusie  

Terwijl de hoofdverantwoordelijkheid van de controlearts bestaat uit het toezicht op de gezondheid van werknemers die afwezig zijn op het werk, bestaat de verantwoordelijkheid van de arbeidsarts uit het bevorderen en beschermen van de gezondheid en veiligheid van werknemers wanneer zij aan het werk zijn.  


ControleartsArbeidsarts
De controlearts controleert. De arbeidsarts adviseert
Taak: nagaan of de arbeidsongeschikte werknemer echt arbeidsongeschikt is en de duur ervan controleren.  Taak: het welzijn in de onderneming bevorderen door preventief te werken op individueel en collectief vlak.  
De werknemer is per definitie niet aan het werk.  De werknemer is wel aan het werk (uitzondering: bv. bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, re-integratietraject,…).

Ongetwijfeld wil je deze ook lezen…

0 Comments

Submit a Comment