+3215151860 hallo@officeangels.be
Analyse in 4 tips: Jacob’s Conceptstore sluit de boeken

Analyse in 4 tips: Jacob’s Conceptstore sluit de boeken

Het doek valt voor Jacob’s Conceptstore

Evaluatie van Jacob’s Conceptstore: Een Lessons Learned voor Retailers

Volgens een artikel in Retail Detail Belgium valt het doek over Jacob’s Conceptstore, de beroemde winkelketen van de jonge ondernemer Thomas Nouws. Volgens het laatste nieuws zijn er 24 actieve winkels in België, maar kampt het bedrijf nog steeds met cashflow problemen.

Mijn echtgenote was ook een leverancier/maker voor Jacob’s Conceptstore. Gisteren ontving ze een e-mail van JCS waarin stond dat ze haar producten vandaag (dinsdagavond) uit de winkel moest verwijderen. Zo zou JCS willen vermijden dat de deurwaarder de producten van de makers in beslag zou nemen, vermits die in consignatie staan. Dit bracht me, als voormalig retailer, aan het denken. Hoewel het concept briljant is, zijn er enkele kritieke punten die vragen oproepen. Dit is geen betoog tegen Jacob’s Conceptstore, maar een evaluatie van mogelijke verbeterpunten.

1. Break-even Point

Als ondernemer reken ik vaak achteruit om het break-evenpunt te bepalen. Zondag behaalde mijn echtgenote een omzet van ongeveer € 200. JCS is elke dag van de maand open, dus gemiddeld 30 dagen per maand. Een topdag (zaterdag) brengt tussen de € 1000 en € 1500 op, afhankelijk van je locatie kan dat cijfer nog naar boven gaan. Echter, JCS neemt 20% netto commissie op de verkoop. Met een vaste maandelijkse kost van € 5000 per winkel, moet je minstens € 25.000 netto-omzet draaien om uit de kosten te komen. Dit betekent een verwachte dagelijkse omzet van € 833. Dat is veel geld als je bedenkt dat het gemiddelde product dat verkocht wordt wenskaarten zijn. Bovendien, als je kijkt naar de seizoensgebonden variatie in verkopen en de fluctuatie in klantenaantallen, wordt deze uitdaging nog groter. In maanden met minder verkeer kan de druk om deze dagelijkse omzet te halen enorm zijn.

Met een vaste maandelijkse kost van € 5000 per winkel en een marge op verkoop van 20%, moet je minstens € 25.000 netto-omzet draaien om uit de kosten te komen

Screenshot van de website van Jacob’s Conceptstore

2. Expansie

Ik heb ooit geleerd… zorg dat je je 1ste miljoen kunt maken met 1 winkel. Het eerste jaar dat je een winkel opent, mag je al blij zijn met een omzet tussen 75 en 125 K voor de kleine retailer. Dat is op een heel jaar. (Of je hebt veel cash om te branden in marketing en sourcing van klanten). 

Waarom je eerste miljoen? Twintig procent netto commissie (voor taksen 😉) op 1 Ton = 200 K om je volgende winkel te openen. Dat geld heb je nodig voor alle inrichtingskosten, huurwaarborg en andere kosten. Dat gaat je helpen om één tot twee jaar te overbruggen. In het geval van JCS: 12 maanden x 25 K verwachte omzet per maand voor een break-even = 300K nodig om het eerste jaar te overbruggen. Laten we stellen dat je 100 K draait het eerste jaar, dan heb je die 200 K hard nodig om de rest op te vangen.

Zelfs met crowdfunding vind ik de groei-inspanning te ambitieus: 25 winkels in vier jaar. Naast andere problemen betekent snelle groei ook dat je geschikte locaties moet vinden, een constante kwaliteitscontrole moet handhaven en ervoor moet zorgen dat alle winkels hetzelfde niveau van klantenservice bieden.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat de verstandige doelstellingen van het bedrijf ondergeschikt zijn gemaakt aan de expansie ambitie. Ik ken rijke zakenmensen die de afgelopen 20 jaar zestien wijnwinkels hebben geopend. De winkel sloot als hij na het eerste jaar zijn omzetdoelstelling van € 75K per jaar niet haalde. Een grotere omzet betekende dat het tweede jaar werd geëvalueerd, enz.

3. Het Personeel

De makers zijn lokale ambachtslieden die hun producten verkopen in de winkel. Hoewel het een briljant idee is om hen één dag per maand gratis in de winkel te laten staan, zijn er enkele nadelen:

 • Klantenbinding: Onderschat de rol van de verkoper niet in. Grote retailers investeren jaarlijks vele euro’s om hun verkopers op te leiden. Mensen kopen van mensen. In de keren dat ik de winkel bezocht, werd ik niet één keer aangesproken. Dit is al een cruciaal punt waar je veel omzet laat liggen. Dit gebrek aan interactie kan leiden tot gemiste verkoopkansen en een minder loyale klantenbasis.

 • Productkennis: Makers kennen alleen hun eigen producten. Dit leidt tot een gebrek aan kennis over andere producten in de winkel, wat de professionaliteit en inzet van de verkoper in twijfel trekt. Klanten waarderen het wanneer verkopers hen kunnen adviseren over een breed scala aan producten, iets wat hier ontbreekt. Je hoort dan ook regelmatig de woorden: “Ik weet het niet”. Met alle goede bedoelingen van de makers, maar verkoop is een kunst op zich.

 • Omzetgerichtheid: Er lijkt geen streven naar omzet te zijn. Zonder duidelijke omzetdoelen ontbreekt de motivatie om te presteren. In mijn winkels wisten de verkopers welke dag, week- en maandomzet we minimum moesten draaien. Elke dag zagen ze een dashboard met het reeds gepresteerde cijfer en de nog om te zetten quota. Dit is zo noodzakelijk, anders is er geen motivatie om gas te geven. Je hebt tientallen winkels in een stadscentrum dat jouw concurrenten zijn, die allemaal gas geven. Als jij geen gas geeft, dan loop je hopeloos achter. 

 • Ziekte en Vervanging: Als een maker ziek is, leidt dit tot problemen. Ofwel verlies je inkomsten, of je moet betaalde medewerkers inzetten, wat de kosten verhoogt. Dit kan vooral problematisch zijn tijdens drukke periodes, zoals feestdagen of speciale evenementen.

4. Voorraden

Hoedje af voor Thomas Nouwen, oprichter van JCS, want hij had een briljant idee om de grootste financiële stress van een winkel weg te werken. Hij had een manier gevonden om de voorraadkosten en de personeelskosten te beperken. Het is geen nieuw idee om alles in een vorm van consignatie te verkopen, maar je leveranciers stellen hier uiteraard termijnen op, wanneer ze hun geld willen zien.

Alhoewel ze niets moeten inkopen voor het verkocht is, wordt er wel maandelijks aan de makers uitbetaald. 20% is heel weinig commissie. Als je weet dat kledingzaken tot 1000% mark-up gaan (en zelfs hoger), omdat ze anders niet uit hun vaste kosten komen. Een T-shirt wordt ingekocht aan 1,95 EUR en weer verkocht aan 19,95 EUR = 923% mark-up op verkoop. 

Thomas heeft dat ook begrepen en heeft zelf beperkte voorraden ingeslagen om naast de producten van de makers te zetten. Dit trekt zijn break-even punt naar beneden. Hopelijk deed hij minstens 60% marge op de verkoop van zijn goederen. 

Conclusie

Mijn evaluatie is niet bedoeld om Thomas Nouws of Jacob’s Conceptstore te bekritiseren, maar om te leren van deze case. Ondernemen is als topsport. Meer dan 60% van de bedrijven stopt binnen twee jaar omdat de cijfers niet kloppen. Echte ondernemers vallen en staan weer op. Het is belangrijk om van elke ervaring te leren en je aanpak voortdurend te verbeteren.

JCS trok mijn aandacht vanwege de voorwaarden voor makers. Op papier leek het een solide concept. Echter, emotionele beslissingen en een te snelle groei hebben mogelijk geleid tot problemen. Bedrijven gaan niet failliet door negatieve cijfers, maar doordat ze hun leveranciers niet kunnen betalen. Het is essentieel om een stevig financieel fundament te hebben voordat je aan expansie denkt.

Veel succes, Thomas, in je volgende avontuur. Ik ben ervan overtuigd dat je, gewapend met de lessen van JCS, sterker terug zult komen.

In gesprek met ChatGPT: de toekomstvisie van AI

In gesprek met ChatGPT: de toekomstvisie van AI

De Noodzaak van Verandering en de Rol van AI (met ChatGPT)

Introductie: waarom deze blogpost

Tijdens de presentatie van Jo Lernout op woensdag 29 mei bij de A12 Business Club kwamen er diverse vragen naar voren over AI en de toekomst ervan. Deze vragen brachten zowel zorgen naar voren over de (r)evolutie van artificiële intelligentie als over de opkomst van nieuwe ethische normen en waarden.

Om deze kwesties te verhelderen, heb ik een gesprek gevoerd met ChatGPT. Waarom met een AI in plaats van een mens? Ik wilde begrijpen hoever AI staat met de zorgen omtrent het gebruik hiervan. Alhoewel wij bij Office Angels, het dagelijks gebruiken omwille van het gemak en de snelheid waar we ons werk mee kunnen doen, zijn er hier en daar enkele vragen die van klanten ook komen over de ethische vorm van artificiële intelligentie.

Onze wereld staat voor grote uitdagingen en veranderingen. Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, technologische vooruitgang en politieke instabiliteit dwingen ons om na te denken over de toekomst van onze samenleving. In deze context speelt kunstmatige intelligentie (AI) een cruciale rol. Hoewel AI enorme kansen biedt voor innovatie en economische groei, brengt het ook significante risico’s met zich mee. Dit artikel is de samenvatting van een gesprek dat ik aangegaan ben met ChatGPT. Samen bespreken we de kritische en opportunistische standpunten over AI en hoe een gebalanceerde benadering ons kan helpen een duurzame en rechtvaardige toekomst te creëren.

Heb je een account om ChatGPT te gebruiken? Dan kun je het hele gesprek in ChatGPT bekijken via deze link.

Heb je geen ChatGPT? Download dan het hele gesprek in pdf-formaat.

Een afbeelding gemaakt door Dall-E over de visie van het artikel door ChatGPT.

Kritische Standpunten over AI

Critici van AI benadrukken de potentiële nadelen en risico’s die gepaard gaan met de opkomst van deze technologie. Hier zijn enkele van de belangrijkste zorgen:

 1. Werkgelegenheid en Economische Ongelijkheid:
  • Banenverlies: Automatisering en AI bedreigen veel banen, vooral in sectoren zoals productie, dienstverlening en zelfs sommige witteboordenbanen. Dit kan leiden tot massale werkloosheid en economische ongelijkheid.
  • Concentratie van Rijkdom: AI kan de rijkdom verder concentreren bij degenen die de technologie bezitten en beheren, wat de kloof tussen rijk en arm groter maakt.
 2. Privacy en Surveillance:
  • Data Privacy: AI-systemen hebben vaak toegang tot enorme hoeveelheden persoonlijke data, wat zorgen oproept over hoe deze data worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Er is angst voor misbruik van persoonlijke informatie.
  • Surveillance: AI kan worden gebruikt voor massale surveillance door overheden en bedrijven, wat kan leiden tot een inbreuk op de privacy en burgerlijke vrijheden.
 3. Ethische en Maatschappelijke Implicaties:
  • Bias en Discriminatie: AI-systemen kunnen inherente biases hebben die leiden tot discriminerende uitkomsten. Dit is vooral zorgwekkend in gevoelige domeinen zoals rechtshandhaving, kredietverlening en recruitment.
  • Verlies van Menselijke Controle: Er is een angst dat AI-systemen uiteindelijk beslissingen zullen nemen die mensen niet begrijpen of kunnen controleren, wat kan leiden tot onvoorziene en mogelijk schadelijke gevolgen.
 4. Veiligheidsrisico’s:
  • Autonome Wapens: De ontwikkeling van autonome wapens door AI kan leiden tot een nieuwe wapenwedloop en oncontroleerbare oorlogssituaties.
  • Cybersecurity: Geavanceerde AI kan worden ingezet voor cyberaanvallen, waardoor de digitale infrastructuur van samenlevingen kwetsbaar wordt.

Opportunistische Standpunten over AI

Aan de andere kant zien opportunisten in AI veel potentiële voordelen die bijdragen aan de noodzakelijke verandering in de wereld:

 1. Innovatie en Economische Groei:
  • Nieuwe Markten en Producten: AI creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die eerder ondenkbaar waren. Dit opent nieuwe markten en biedt kansen voor ondernemers om te pionieren.
  • Efficiëntie en Productiviteit: AI kan bedrijfsprocessen optimaliseren, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en hogere productiviteit. Dit maakt bedrijven concurrerender en winstgevender.
 2. Werkgelegenheid en Nieuwe Beroepen:
  • Nieuwe Banen en Vaardigheden: Hoewel sommige banen verdwijnen, ontstaan er nieuwe beroepen en sectoren dankzij AI. Er is een groeiende vraag naar AI-specialisten, data-analisten en technologische innovators.
  • Omscholing en Training: Opportunisten zien kansen in het aanbieden van opleidingen en trainingen om de arbeidskrachten te helpen zich aan te passen aan de nieuwe AI-gedreven economie.
 3. Maatschappelijke Voordelen:
  • Verbeterde Gezondheidszorg: AI kan diagnostische processen verbeteren, medische fouten verminderen en personaliseerde behandelingen mogelijk maken, wat leidt tot betere gezondheidsresultaten.
  • Slimme Steden en Infrastructuur: AI kan helpen bij het optimaliseren van stadsplanning, verkeersbeheer en energiegebruik, wat leidt tot efficiëntere en duurzamere steden.
 4. Globalisering en Concurrentievoordeel:
  • Internationale Concurrentie: Landen en bedrijven die AI snel adopteren, kunnen een concurrentievoordeel behalen op de wereldmarkt. Dit biedt kansen voor opportunisten om internationaal uit te breiden en marktaandeel te veroveren.
  • Strategische Allianties: Er zijn kansen voor samenwerkingen en allianties tussen bedrijven en landen om de voordelen van AI te maximaliseren.

Balans tussen Kritische en Opportunistische Standpunten

Een gebalanceerde benadering is essentieel om de voordelen van AI te maximaliseren terwijl de nadelen worden geminimaliseerd:

 • Regulering en Ethiek: Er moeten strikte reguleringen en ethische richtlijnen komen om de privacy, veiligheid en gelijkheid te waarborgen.
 • Onderwijs en Omscholing: Investeren in onderwijs en omscholing is cruciaal om mensen voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.
 • Inclusieve Innovatie: AI-ontwikkeling moet inclusief zijn en rekening houden met diverse perspectieven om bias en discriminatie te voorkomen.
 • Verantwoordelijkheid en Transparantie: Bedrijven en overheden moeten verantwoordelijk en transparant zijn in hun gebruik van AI, om het vertrouwen van het publiek te winnen.

Toekomstvisie

De toekomst van onze samenleving hangt sterk af van de keuzes die we nu maken. Hoewel we voor grote uitdagingen staan, zijn deze niet onoverkomelijk. Door te investeren in duurzame technologieën, sociale rechtvaardigheid, politieke hervormingen en internationale samenwerking, kunnen we een positieve toekomst creëren.

Het is aan ons allemaal – individuen, gemeenschappen, bedrijven en overheden – om gezamenlijk actie te ondernemen en een koers te zetten die leidt naar een duurzamere, rechtvaardigere en welvarendere wereld. De toekomst is niet voorbestemd; het is een reflectie van onze huidige keuzes en acties.

Zakelijke rekening voor eenmanszaken: Voordelen en nadelen

Zakelijke rekening voor eenmanszaken: Voordelen en nadelen

Is het nodig om een aparte zakelijke rekening te openen als eenmanszaak?

Wanneer je als eenmanszaak start, vraag je je misschien af of een aparte zakelijke rekening noodzakelijk is. Goed nieuws: het is niet verplicht! Ongeacht of je nu een student-ondernemer, bijberoeper, of een zelfstandige in hoofdberoep bent, de wet vereist niet dat je een aparte professionele rekening opent.

Toch is het openen van een zakelijke rekening sterk aan te bevelen, zelfs als het niet wettelijk verplicht is. Hier zijn enkele cruciale redenen waarom dit een verstandige keuze is voor jou en je onderneming…

Waarom is een zakelijke rekening een slimme zet voor je eenmanszaak? Hier zijn twee sterke redenen:

Open een zakelijke rekening voor een glashelder financieel overzicht. Het openen van een aparte zakelijke rekening voor je eenmanszaak is een slimme stap om verschillende redenen. Allereerst helpt het je om een duidelijk overzicht te behouden over je financiën. Met een aparte rekening zie je precies wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Dit maakt het eenvoudiger om te beheren hoeveel je verdient en uitgeeft. Zo’n gescheiden rekening gebruik je voor al je zakelijke transacties, van het betalen van kosten tot het ontvangen van betalingen voor je diensten of producten, wat zorgt voor een hoop gemoedsrust.

Belangrijk om te onthouden is dat een deel van je inkomsten bestemd zal zijn voor de overheid in de vorm van sociale bijdragen, personenbelasting, en btw. Het ware inkomensplaatje is dus complexer dan wat je bankbalans weergeeft. Om je hierop voor te bereiden, kun je gebruikmaken van financiële managementtools zoals Dexxter, Billit, Yuki, of Cashaca. Deze tools helpen je automatisch te berekenen hoeveel je opzij moet zetten voor deze verplichtingen. Natuurlijk kan ook je boekhouder of accountant deze essentiële berekeningen voor je uitvoeren en zorgen dat je steeds up-to-date bent met je fiscale verplichtingen.

Open een zakelijke rekening voor fiscale bescherming

Het openen van een zakelijke rekening biedt niet alleen een helder overzicht van je zakelijke financiën, maar beschermt je ook tegen mogelijke fiscale complicaties. Hier zijn enkele belangrijke punten die deze bescherming onderstrepen:

 • Beperkte Inspectie door de Belastingdienst: Een belastingcontroleur heeft alleen het recht om je zakelijke rekening te inspecteren. Welke rekening als ‘zakelijk’ wordt beschouwd, hangt af van welke rekening je daadwerkelijk gebruikt voor je eenmanszaak. Dit betekent dat je persoonlijke financiën afgeschermd blijven van zakelijke controles, zolang je ze strikt gescheiden houdt.

Risico’s van het Mengen van Rekeningen: Zodra je persoonlijke rekening gebruikt wordt voor zakelijke transacties, kan deze door de fiscus als zakelijke rekening worden gezien. Dit geeft de belastingcontroleur de mogelijkheid om ook de transacties op je persoonlijke rekening te onderzoeken.

Heb je geen zakelijke rekening? Dan kan de fiscus jouw persoonlijke rekening ook volledig controleren.

 • Oorzaken en Gevolgen: Het maakt niet uit waarom je je persoonlijke rekening hebt gebruikt voor zakelijke uitgaven — of je nu iets kocht voordat je je onderneming startte, of je wachtte op een nieuwe bankpas, of je was je pas kwijt. In theorie kan een belastingcontroleur toegang hebben tot de bankafschriften van die rekening voor het jaar of de jaren waarin de controle zich richt.
 • Praktijkgevallen: Hoewel het niet vaak voorkomt dat persoonlijke rekeningen worden opgevraagd tijdens fiscale controles, is het wettelijk toegestaan als er zakelijke transacties op die rekening hebben plaatsgevonden. Ook al heb je niets te verbergen, het is toch prettiger als de belastingcontroleur geen inzicht heeft in je persoonlijke financiën.

Het duidelijk scheiden van je zakelijke en persoonlijke financiën door een zakelijke rekening te openen is een eenvoudige stap die je veel kopzorgen kan besparen, vooral als het gaat om fiscale controles en privacy.

Overboekingen tussen zakelijke en persoonlijke rekening: Hoe zit dat?

Het is volkomen normaal en toegestaan om overboekingen te doen tussen je zakelijke en persoonlijke bankrekeningen. Dit kan gebeuren wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk een zakelijke aankoop doet met je privérekening. In zo’n geval kun je achteraf het bedrag van je zakelijke rekening naar je privérekening overmaken om de uitgave te compenseren. Dit is niet verplicht, maar het mag altijd en helpt je financiën geordend te houden.

Daarnaast kan het voorkomen dat je bij de start van je onderneming geld van je privérekening naar je zakelijke rekening hebt overgemaakt om als startkapitaal te dienen. Mocht je later besluiten dat je dit geld weer terug wilt overmaken naar je privérekening, dan kan dat zonder probleem. Dit heeft geen fiscale gevolgen en beïnvloedt de boekhouding van je eenmanszaak niet negatief.

Deze flexibiliteit in het beheren van je financiën zorgt ervoor dat je bankrekeningen altijd overeenstemmen met je eigen overzicht en gevoel bij je financiële situatie. Belangrijk is hierbij dat zulke transacties correct gedocumenteerd worden, zodat je altijd een duidelijk en transparant financieel overzicht behoudt.

Welke bankrekening past het beste bij jouw eenmanszaak?

Voor het openen van een bankrekening voor je eenmanszaak heb je verschillende opties. Naast de gespecialiseerde professionele rekeningen, kun je ook kiezen voor een tweede, standaard klassieke bankrekening. Zo’n rekening is vaak voordeliger dan een specifieke zakelijke rekening, terwijl je nog steeds profiteert van het voordeel om je zakelijke en privé-uitgaven gescheiden te houden.

Voordat je kiest, is het belangrijk om na te gaan of je met een klassieke rekening ook kredieten voor je bedrijf kunt afsluiten. Professionele rekeningen bieden daarnaast vaak extra voordelen zoals krediet- en prepaidkaarten voor bedrijven, geavanceerde mobiele en online bankdiensten, en zelfs gespecialiseerde spaarrekeningen voor bedrijven.

“Bij het kiezen van een bankrekening voor je eenmanszaak kun je kiezen tussen een gespecialiseerde professionele rekening of een voordeligere standaardrekening die zakelijke en privé-uitgaven scheidt.”

Als startende ondernemer heb je misschien al een duidelijk beeld van wat je nodig hebt en welke rekeningsoort hierbij past. Zo niet, geen zorgen—het is een leerproces. Gedurende je carrière als ondernemer kun je altijd switchen van rekeningtype of zelfs van bank, afhankelijk van wat jouw bedrijf op dat moment nodig heeft. Dit heeft geen invloed op de boekhouding van je eenmanszaak, dus je kunt vrij kiezen zonder zorgen over administratieve complicaties.

Kies dus de rekening die het beste aansluit bij je bedrijfsactiviteiten en je persoonlijke voorkeuren om optimaal te kunnen ondernemen.

Een zakelijke rekening heeft meer voordelen als eenmanszaak. Verkies zakelijke rekeningen over privé rekeningen.
Investeer in de toekomst met de kostenbesparende adviezen van Office Angels.

Zakelijke Rekening Openen: Online of via het Kantoor?

Het openen van een bankrekening, of het nu privé of zakelijk is, vraagt om een overweging van wat het beste werkt voor jouw specifieke situatie. Een privérekening open je vaak eenvoudig online, maar voor een zakelijke rekening kan dit complexer zijn.

Niet alle banken bieden de mogelijkheid om een zakelijke rekening volledig online te openen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om naar een fysiek kantoor te gaan. Dit kan belangrijk zijn om te zorgen dat de rekening alle functionaliteiten biedt die je als ondernemer nodig hebt, zoals de mogelijkheid om kredieten aan te vragen of specifieke zakelijke betalingsopties te gebruiken.

Voor degenen die de voorkeur geven aan het online regelen van bankzaken, bieden mobiele neobanken een aantrekkelijk alternatief. Deze moderne banken hebben vaak gebruiksvriendelijke apps en concurrerende tarieven. Echter, als zelfstandige kun je tegen beperkingen aanlopen bij neobanken, zoals beperkingen in het rood staan, het gebruik van gestructureerde mededelingen, of het hebben van een buitenlands rekeningnummer.

Hoewel neobanken snel vooruitgang boeken, blijft het vaak praktischer om voor een traditionele bank te kiezen als het gaat om het openen van een zakelijke rekening. Hierbij profiteer je van een volledig aanbod van diensten en minder beperkingen, wat cruciaal kan zijn voor het efficiënt beheren van je bedrijfsfinanciën.

Kortom, afhankelijk van je specifieke behoeften en de aard van je onderneming, moet je kiezen tussen het gemak van online openen bij een neobank of de meer uitgebreide dienstverlening van een traditionele bank. Zorg dat je vooraf goed onderzoekt welke optie het beste past bij jouw zakelijke behoeften.

Mag je meerdere bankrekeningen hebben?

Absoluut, het hebben van meerdere bankrekeningen is volkomen normaal en vaak zelfs aanbevolen, zowel voor persoonlijke als zakelijke doeleinden.

Persoonlijke en zakelijke rekeningen beheren

Vanuit een persoonlijk oogpunt is het heel gewoon om meerdere bankrekeningen te beheren. Dit kan bij dezelfde bank zijn of bij verschillende banken en is handig om je financiën georganiseerd te houden, specifieke spaardoelen te beheren, of gewoon om aan je persoonlijke behoeften te voldoen.

Voor ondernemers, vooral die met een eenmanszaak, is het ook gebruikelijk en praktisch om meerdere zakelijke bankrekeningen te hebben. Dit kan helpen om zakelijke transacties te scheiden van persoonlijke financiën, belastingzaken te vereenvoudigen, en accurate financiële overzichten te behouden. Het is essentieel om de kosten die aan deze rekeningen gekoppeld zijn goed te onderzoeken om verrassingen te voorkomen.

Buitenlandse rekeningen voor je onderneming

Is een buitenlandse bankrekening nuttig?

Het is volkomen acceptabel en soms zelfs voordelig om een buitenlandse bankrekening te hebben, zowel persoonlijk als voor je eenmanszaak. Als je regelmatig handelt met klanten uit specifieke buitenlandse landen, kan zo’n rekening de transacties vereenvoudigen en versnellen, omdat het voor internationale klanten gemakkelijker is om betalingen te doen op een hen vertrouwde rekening.

Een buitenlandse rekening kan ook voordelen bieden als je te maken hebt met meerdere valuta. Betalingen in de oorspronkelijke valuta kunnen op de rekening blijven staan, wat je meer controle geeft over wanneer je deze omzet naar euro’s, afhankelijk van gunstige wisselkoersen.

Meldingsplicht bij buitenlandse rekeningen

Belangrijk om te noteren is dat je, als je een buitenlandse rekening hebt, verplicht bent deze jaarlijks te melden in je personenbelasting, zelfs als er geen activiteit op de rekening is geweest. Dit doe je door in deel 1 van de personenbelasting door te klikken naar Vak XIII, waar je code 1075 aanduidt en de nodige gegevens invult, zoals de naam en het land van de rekening en of deze gemeld is bij de Nationale Bank van België.

Het effectief managen van meerdere en internationale bankrekeningen kan dus een strategisch voordeel bieden voor zowel persoonlijk financieel beheer als voor de groei en het beheer van je onderneming.

virtual assistant 100+ taken die je kunt laten uitvoeren.

virtual assistant 100+ taken die je kunt laten uitvoeren.

Opkomst van de Virtual Assistant

Virtual Assistants (VA’s) zijn digitale assistenten die taken uitvoeren voor individuen of bedrijven vanop afstand. Ze zijn niet nieuw; het concept van op afstand werken bestaat al lang. In de jaren 1980 begonnen bedrijven met het outsourcen van bepaalde taken, zoals administratieve ondersteuning, naar externe assistenten.

De opkomst van het internet en communicatietechnologieën heeft de rol van VA’s echter getransformeerd. Nu kunnen ze een breed scala aan taken uitvoeren, van administratieve ondersteuning en klantenservice tot marketing en boekhouding. De digitalisering van werk heeft het voor mensen mogelijk gemaakt om overal ter wereld VA-diensten aan te bieden, wat de beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan heeft vergroot.

Stel je eens voor hoe het zou zijn als je als Virtual Assistant (VA) bijna alles voor een ondernemer kan regelen! Hoewel je misschien geen hete cappuccino’s of dubbele espresso’s kunt bezorgen tot een innovatieve bezorgdienst dat mogelijk maakt, kun je wel een cruciale ondersteunende rol spelen. VA’s zijn echt de superhelden achter de schermen voor freelancers, ondernemers, en organisaties. Ze bieden ondersteuning op allerlei gebieden en ik ga je vertellen hoe divers deze kunnen zijn.

Onbegrensde mogelijkheden van de VA

Het beroep van een VA ontwikkelt zich razendsnel. Waar VA’s ooit begonnen met vooral administratieve en secretariële taken, zijn ze nu ware online duizendpoten die onmisbaar zijn voor het samenbrengen en versterken van professionals. Hieronder deel ik een uitgebreide lijst van specifieke werkzaamheden die je als VA kunt uitvoeren.

Dagelijks Management

Denk je aan efficiëntie en organisatie, dan denk je aan een Virtual Assistant die jouw dagelijks management op zich neemt! Of het nu gaat om het nauwkeurig beheren van je e-mails, het plannen van je dag of het regelen van je reizen, een VA heeft het onder controle. Ze houden je schema op orde en zorgen ervoor dat je geen belangrijke afspraken of deadlines mist. Bovendien kunnen ze moeiteloos evenementen en vergaderingen coördineren, waardoor je tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is. Laat het dagelijkse beheer maar aan je VA over en focus je zelf op het grotere plaatje!

 1. Beheren, organiseren, en prioriteren van meerdere e-mailaccounts.
 2. Agenda’s nauwkeurig beheren en afspraken inplannen.
 3. Prioriteiten stellen voor taken en deadlines bewaken.
 4. Uitnodigingen versturen voor evenementen en vergaderingen.
 5. Zoeken en boeken van vergaderruimtes, zowel intern als extern.
 6. Reisarrangementen regelen, inclusief vliegtickets, hotels, en autoverhuur.
 7. Klantafspraken coördineren en visa aanvragen beheren.
 8. Organiseren van klantgerichte attenties, zoals verjaardagscadeaus en kerstpakketten.
 9. Ontbijt-, lunch- en dinerafspraken maken en locaties boeken.
 10. Jaarplanning opstellen voor belangrijke evenementen en netwerkbijeenkomsten.

Personal Assistance versus Virtual Assistant

Als drukke professional kun je niet overal tegelijk zijn, maar je personal assistant wel bijna! Een VA als persoonlijke assistent ontfermt zich over alles van het boeken van je volgende zakenreis tot het vinden van het perfecte cadeau voor je partner. Ze zijn je rechterhand in zowel je persoonlijke als professionele leven, zorgen dat alles op rolletjes loopt en anticiperen op je behoeften. Heb je een dinerreservering nodig of moet er een privé-uitje worden geboekt? Je VA regelt het met een glimlach.

 1. Organiseren van persoonlijke geschenken voor verjaardagen en jubilea.
 2. Persoonlijke reisarrangementen verzorgen, inclusief alle boekingen.
 3. Reserveringen maken voor privé uitjes, zoals theater- en bioscoopbezoek.
 4. Volledige zakelijke of persoonlijke vakanties plannen.
 5. Dieetwensen en maaltijdvoorkeuren beheren.
 6. Boekingen voor sportschoollessen en inplannen in de agenda.
 7. Agendabeheer en correspondentie verzorgen.
 8. Actief nieuwe zakelijke connecties zoeken en mogelijkheden verkennen.

Data Verwerking

Data zijn overal en een VA kan helpen om die grote hoeveelheden informatie behapbaar te maken. Van het invoeren van klantgegevens tot het analyseren van marktrends, je VA zorgt ervoor dat je databases piekfijn in orde zijn. Ze verwerken alles nauwkeurig, waardoor jij gemakkelijker beslissingen kunt nemen op basis van de laatste gegevens. Laat het zware werk van spreadsheets en rapporten, maar over aan je VA, zodat jij je kunt concentreren op het uitbouwen van je bedrijf.

 1. Klantgegevens verwerken en beheren in een CRM.
 2. Enquêtes, aanmeldingen en marktonderzoeksgegevens invoeren en ordenen.
 3. Rapporten, documenten en onderzoeksresultaten invoeren en digitaliseren.
 4. Systemen en archieven digitaliseren en up-to-date houden.

Klantenservice

Een tevreden klant is een terugkerende klant, en een VA kan ervoor zorgen dat jouw klanten altijd blij zijn. Van het beantwoorden van vragen tot het afhandelen van klachten, een VA staat klaar om elke klant een VIP-behandeling te geven. Ze kunnen zelfs helpen bij het opzetten en beheren van een CRM-systeem, zodat geen enkel detail verloren gaat. Investeer in topklasse klantenservice door een VA en kijk hoe je klanttevredenheid en -loyaliteit groeien.

 1. Opzetten van een Customer Management System (CRM).
 2. Ontwikkelen van klantcommunicatiedraaiboeken.
 3. Registreren en afhandelen van klachten.
 4. Proactief klanten benaderen en ondersteunen met hun vragen.
Een Virtual Assistant van Office Angels met headset beantwoordt vragen en noteert klantinformatie, het toonbeeld van professionele ondersteuning.
Toegewijde Office Angels medewerker verleent uitstekende klantenservice en draagt bij aan een vlekkeloze klantervaring.

Taal en Tekst

In de wereld van vandaag is content koning, en je VA kan je helpen heersen met woorden die raken en bewegen. Of het nu gaat om het schrijven van boeiende webteksten, het creëren van pakkende social media posts, of het verzorgen van professionele correspondentie, je VA heeft de pen in handen. Ze begrijpen het belang van tone-of-voice en zorgen ervoor dat jouw merkconsistentie overal doorheen schijnt. Vertrouw op je VA om je gedachten perfect te vertalen naar tekst.

 1. Ideeën vertalen naar pakkende en doelgerichte teksten.
 2. Persoonlijkheden van zzp’ers en bedrijven vatten in About-pagina’s en andere online content.
 3. Webteksten, blogs en artikelen schrijven en SEO-optimaliseren.
 4. Social media content creëren en beheren.
 5. Video- en audioproducties omzetten naar tekstuele content.

Social Media

In het digitale tijdperk is een sterke sociale media-aanwezigheid onmisbaar, en je VA kan je daarbij ondersteunen. Ze kunnen alles, van het aanmaken van je profielen tot het plannen en publiceren van content die jouw volgers zal boeien en binden. Je VA blijft op de hoogte van de laatste trends en optimalisaties om ervoor te zorgen dat je berichten opvallen. Laat je VA je helpen om je netwerk uit te breiden en je digitale voetafdruk te vergroten.

 1. Zakelijke profielen aanmaken en beheren op diverse platforms.
 2. Contentkalenders ontwikkelen en content deadlines beheren.
 3. Social media berichten zoeken, schrijven en herschrijven.
 4. Video’s uploaden en optimaliseren op platforms zoals YouTube.
 5. Reacties modereren en interacties beheren.

En dat is nog maar een klein deel van wat een VA kan doen. Contacteer Office Angels als jij ook een VA of hybride assistent kunt gebruiken.

Conclusie

De opkomst van virtual assistants (VA’s) heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven wereldwijd opereren. Deze digitale assistenten bieden een scala aan voordelen die zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen aantrekken. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van het inhuren van VA’s en waarom ze zo’n prominente rol spelen in de moderne zakelijke wereld.

Een van de meest opvallende voordelen van het werken met een virtual assistant is de kostenbesparing die het met zich meebrengt. Traditioneel betekende het in dienst nemen van een fulltime medewerker een aanzienlijke financiële investering voor een bedrijf, met kosten zoals salaris, sociale zekerheid, en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor kleine bedrijven en start-ups kunnen deze kosten een aanzienlijke last zijn. Het inhuren van een VA biedt echter een kosteneffectief alternatief. VA’s werken vaak op freelancebasis en factureren alleen voor de tijd die ze daadwerkelijk aan projecten besteden. Hierdoor kunnen bedrijven geld besparen en hun financiën beter beheren.

Een ander belangrijk voordeel van het werken met VA’s is de flexibiliteit die ze bieden. In tegenstelling tot traditionele werknemers kunnen VA’s op afroep worden ingehuurd voor specifieke taken of projecten. Dit stelt bedrijven in staat om snel en efficiënt middelen in te zetten wanneer dat nodig is, zonder zich zorgen te hoeven maken over het handhaven van een vast personeelsbestand. Deze flexibiliteit is vooral waardevol voor bedrijven die te maken hebben met seizoensgebonden pieken in de vraag of perioden van intense projectactiviteit.

Daarnaast bieden VA’s ook schaalbaarheid aan bedrijven. Terwijl traditionele werknemers vaak een beperkte capaciteit hebben, kunnen bedrijven gemakkelijk opschalen door meer VA’s in te huren naarmate hun behoeften groeien. Of het nu gaat om het uitbreiden van de klantenservice, het verbeteren van de marketinginspanningen, of het verwerken van administratieve taken, VA’s kunnen snel worden ingezet om aan de groeiende eisen van een bedrijf te voldoen. Dit stelt bedrijven in staat om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden zonder zich zorgen te hoeven maken over het werven en trainen van nieuwe medewerkers.

Een ander belangrijk voordeel van het werken met VA’s is de toegang tot gespecialiseerde expertise. In tegenstelling tot traditionele werknemers, die vaak een breed scala aan taken uitvoeren, kunnen VA’s worden ingehuurd voor specifieke vaardigheden of taken. Of het nu gaat om webdesign, boekhouding, contentcreatie of sociale media-beheer, bedrijven kunnen VA’s vinden met de juiste vaardigheden en ervaring om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Deze gespecialiseerde expertise kan van onschatbare waarde zijn voor bedrijven die toegang willen krijgen tot hoogwaardige diensten zonder de kosten van het in dienst nemen van gespecialiseerd personeel.

Tot slot bieden VA’s ook mogelijkheden voor globalisering. Dankzij technologische vooruitgang kunnen bedrijven VA’s inhuren van over de hele wereld, waardoor ze toegang hebben tot een breder scala aan talent en culturele diversiteit. Dit opent de deur naar nieuwe markten en kansen voor groei, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een inclusievere en diverse werkomgeving. Door samen te werken met VA’s van verschillende achtergronden en locaties, kunnen bedrijven profiteren van nieuwe perspectieven en ideeën die hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Kortom, virtual assistants bieden een scala aan voordelen die bedrijven helpen om efficiënter, flexibeler en concurrerender te worden in de moderne zakelijke wereld. Van kostenbesparing en flexibiliteit tot schaalbaarheid, gespecialiseerde expertise en globalisering, het werken met VA’s biedt tal van voordelen die bedrijven in staat stellen om te groeien en te gedijen in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware

Wist je dat de overheid nu een gigantische duw in de rug geeft aan bedrijven die hun facturatie willen digitaliseren? Jawel, je leest het goed! Er is nu een verhoogde kostenaftrek van maar liefst 120% voor e-facturatiesoftware. Dat is zeg maar, een financieel duwtje om eindelijk die overstap te maken naar een digitale manier van werken. En wie houdt er nu niet van een beetje besparen, vooral als het ook nog eens goed is voor onze planeet?

Bij Office Angels zijn we helemaal opgewonden over dit nieuws! We zijn altijd op zoek naar manieren om het leven van ondernemers makkelijker en hun bedrijven efficiënter te maken. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nu niet minder papierwerk en snellere processen? Plus, het is ook nog eens beter voor het milieu. Minder papier betekent minder bomen kappen, en dat is iets waar we allemaal achter kunnen staan, toch?

Nu denk je misschien: “Dat klinkt allemaal geweldig, maar ik ben niet echt een techneut… Kan ik dat wel?” Geen zorgen! Dat is precies waar wij bij Office Angels voor zijn. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste software die bij jouw bedrijf past, maar we zorgen er ook voor dat de overstap zo soepel mogelijk verloopt. Je hoeft echt geen IT-genie te zijn om hiermee aan de slag te gaan, beloofd!

Dus, wat denk je ervan? Klaar om samen met ons de stap te zetten naar een efficiëntere, snellere en groenere toekomst? Laten we samen de voordelen van digitale facturatie ontdekken en gebruikmaken van deze fantastische kans die de overheid ons biedt. Het is tijd om vooruit te gaan, en met Office Angels aan je zijde is het een fluitje van een cent! Kom op, laten we deze kans grijpen en samen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.