+3215151860 hallo@officeangels.be
Welke overheidssteun krijg je voor je eerste zes werknemers? 

Welke overheidssteun krijg je voor je eerste zes werknemers? 

Welke overheidssteun kun je ontvangen voor je eerste zes werknemers? 

Ben je een zelfstandige ondernemer die overweegt om je eerste werknemer aan te nemen? Wacht niet langer, want de overheidssteun loopt binnenkort af! Na de begrotingscontrole zal de federale regering de fondsen verlagen, waardoor toekomstige aanwervingen een deel van de huidige steun zullen verliezen.  

We lichten de veranderingen voor 2024 toe. 

De overheidssteun verlaagt voor de eerste indiensttreding 

Als zelfstandige begin je vaak in je eentje met je bedrijf. Maar zodra je succesvol wordt, komt het moment om uit te breiden. Het aannemen van een medewerker brengt uiteraard kosten met zich mee. Kosten die je liever (nog) niet wilt maken, waardoor je aarzelt om iemand aan te nemen.  

In 2022 besloot de federale overheid om zelfstandigen een steuntje in de rug te geven. De initiële RSZ-bijdrage van de eerste werknemer werd beperkt om de financiële drempel te verlagen. Er is een maximumforfait van € 4000 per kwartaal van toepassing, en dit bedrag wordt nu aangepast. 

Vanaf 1 januari 2024 wordt de vrijstelling bij het aannemen van je eerste werknemer teruggebracht tot maximaal € 3100 per kwartaal. Het is belangrijk op te merken dat deze verlaging niet met terugwerkende kracht wordt toegepast, maar wel onbeperkt van kracht blijft. 

De steun bij de aanwerving van de tweede tot en met de zesde werknemer zal worden stopgezet.  

Tot op heden kon je ook profiteren van een RSZ-korting voor de aanwerving van je tweede tot en met je zesde werknemer. Echter, vanaf 1 januari 2024 zal er in deze regeling worden gesneden. 

Voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving zal er vanaf dat moment geen RSZ-vermindering meer zijn. De huidige regels blijven wel van toepassing op verminderingen die vóór 1 januari 2024 zijn ingegaan.  

Steunmaatregelen die niet veranderen. 

Andere steunmaatregelen die je krijgt door lagere RSZ-bijdrage, zijn niet veranderd. 

Als je als werkgever in de horecasector een witte kassa gebruikt, krijg je korting op je werkgeversbijdrage voor vijf vaste werknemers. Dit betekent een forfaitaire vermindering van € 500 per kwartaal en per werknemer. Als de werknemer jonger is dan 26 jaar, kom je in aanmerking voor een korting van € 800 per kwartaal. 
 

Als je een collectieve arbeidsduurvermindering doorvoert, behoud je recht op een korting van € 400 per werknemer. Deze steun is afhankelijk van het aantal uren dat de arbeidstijd wordt verminderd en kan oplopen tot 16 kwartalen. 

 
Conclusie 

Vanaf 1 januari 2024 zijn er belangrijke wijzigingen in de staatssteun die je als zelfstandige ontvangt bij het aannemen van je eerste tot en met je zesde werknemer.  

Zoek je een betrouwbare partner voor je administratieve en backoffice verantwoordelijkheden? Kies voor Office Angels! Samenwerken met ons is een slimme keuze, vooral wanneer de overheidssteun dreigt te vervallen. 

Heb je ondersteuning nodig bij administratieve, boekhoudkundige of andere backoffice taken? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om je van informatie te voorzien en een afspraak in te plannen. 

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op voor de hulp die je nodig hebt! 

Controlearts versus arbeidsarts

Controlearts versus arbeidsarts

Controlearts versus arbeidsarts 

Op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden vaak termen als “controlearts” en “arbeidsarts” gebruikt.  

Controlearts  

Een arts die belast is met het toezicht op de gezondheid en het welzijn van werknemers die wegens ziekte of ongeval afwezig zijn op het werk, wordt een controlearts genoemd. Deze arts wordt ook wel “controlearts” of “behandelend arts” genoemd. Het is de verantwoordelijkheid van de controlearts om de huidige medische toestand van de werknemer te beoordelen en te bepalen wanneer de werknemer weer aan het werk kan. De werkgever of het socialezekerheidsstelsel zullen vaak een beroep doen op de controlearts.  

Arbeidsarts  

Een arbeidsarts is een soort arts die gespecialiseerd is in gezondheid en veiligheid op het werk. Zij worden ook wel “arbeidsgeneesheer” genoemd. Hun voornaamste doel is om werknemers te beschermen tegen ziekte of letsel op het werk, en tegelijkertijd te werken aan de verbetering van hun algemene gezondheid en die van hun collega’s op de werkplek. Arbeidsartsen worden vaak door de overheid of door bedrijven in dienst genomen om advies te geven over zaken die verband houden met gezondheid en veiligheid op het werk, om gezondheidsevaluaties en screenings uit te voeren, en om beleid en procedures op het gebied van gezondheid en veiligheid te ontwerpen.  

Conclusie  

Terwijl de hoofdverantwoordelijkheid van de controlearts bestaat uit het toezicht op de gezondheid van werknemers die afwezig zijn op het werk, bestaat de verantwoordelijkheid van de arbeidsarts uit het bevorderen en beschermen van de gezondheid en veiligheid van werknemers wanneer zij aan het werk zijn.  


ControleartsArbeidsarts
De controlearts controleert. De arbeidsarts adviseert
Taak: nagaan of de arbeidsongeschikte werknemer echt arbeidsongeschikt is en de duur ervan controleren.  Taak: het welzijn in de onderneming bevorderen door preventief te werken op individueel en collectief vlak.  
De werknemer is per definitie niet aan het werk.  De werknemer is wel aan het werk (uitzondering: bv. bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, re-integratietraject,…).